• Mond2mond

    Onze stichting spant zich in om mensen in beweging te krijgen. Hierbij ligt de nadruk op sportieve activiteiten.

Meer bewegen is belangrijk!

Meer bewegen kan een belangrijk wapen vormen tegen allerlei ziektes.
Veel mensen bewegen te weinig en lopen het risico te zwaar te worden.
In Drenthe is dat een groter probleem dan de rest van ons land.
Juist op het platteland is het van belang elkaar te zoeken en te vinden,
om ons samen sterk te maken voor een goede gezondheid.
Van Mond tot Mond: alle dorpen doen mee!
Gezond eten en gezond bewegen voor een ieder is waar de stichting voor staat.